1 trên 5 người Canada sinh ra ở nước ngoài.

1 trên 5 người Canada sinh ra ở nước ngoài.

Nhân chuyện nhiều người bàn tán về chính sách của nước Mỹ đối với dân nhập cư và một số người quan tâm về các chương trình di dân của Canada, thiết nghĩ cũng cần tìm hiểu một chút về tình hình dân số Canada để biết tại sao quốc gia này duy trì và cập nhật thường xuyên các chương trình di dân diện đầu tư, diện doanh nhân, diện tay nghề, … để phù hợp với đà phát triển kinh tế mà diễn văn của Tổng thống Donald Trump phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ ngày 28/2/2017 cũng nhắc đến hệ thống nhập cư dựa trên tính điểm thành tích.

Canada làm thống kê dân số mỗi 5 năm. Theo thống kê mới nhất năm 2016, dân số Canada là 35.2 triệu người. Trong đó khoảng 7 triệu dân sinh ra ở nước ngoài (foreign-born). nghĩa là trong 5 người Canada thì 1 người có nguyên quán ngoài Canada. Và số người Canada sinh ra ở nước ngoài sẽ tăng dần trong tương lai.

Dân số Canada tăng 1.7 triệu người so với lần thống kê trước đó năm 2011 tương đương 5% nghĩa là trung bình 1% năm, đứng đầu tỷ lệ tăng dân số trong vòng 15 năm nay trong G7 (nhóm nước công nghiệp phát triển) trên cả Mỹ và Anh.

Lý do Canada có mức tăng dân số ổn định là nhờ giữ vững số lượng dân nhập cư ở mức tương đối cao, hàng năm luôn trên 250,000 tương đương 2/3 dân số tăng. Năm 2017 này chính phủ dự kiến số lượng di dân cao nhất từ trước đến nay từ 280,000 đến 320,000. 1/3 số dân tăng còn lại là “tăng trưởng tư nhiên”, tức là tổng số sinh trừ đi tổng số chết. Theo tính toán này, mức tăng dân số của Canada sẽ bằng số lượng dân nhập cư vào năm 2050 vì đến thời điểm đó tăng trưởng tự nhiên của Canada sẽ bằng 0. Cũng cần nói thêm là các nước như Đức, Ý, Nhật hiệnn nay có mức tăng trưởng tự nhiên âm, nghĩa là số chết nhiều hơn số sinh, nên việc gia tăng dân số ở các quốc gia này phụ thuộc hoàn toàn vào lượng dân nhập cư.

Thống kê 2016 sẽ là tham khảo cho chính phủ liên bang và các tỉnh bang để hoạch định các chính sách về di dân tương ứng cho từng tỉnh bang do đó những ai có nhu cầu tìm hiểu về các chương trình di dân của Canada cũng có thể xem các số liệu này (google “census 2016 Canada”) trên các trang web của Canada để biết tại sao các yêu cầu về điều kiện của các chương trình lại khác nhau và tại sao nhiều người nộp hồ sơ di dân vào chương trình của 1 tỉnh bang sau khi có visa thì chẳng ở đó 1 ngày nào mà đến sống tại tỉnh bang mà mình muốn ngay từ khi landing.