Alberta gia tăng dân số nhanh nhất kể từ sau đợt suy thoái trong năm 2014


Dân số Alberta đã tăng gần 20.000 người trong quý ba năm nay, theo những con số thống kê gần đây nhất của thống kê Canada.

alberta

Dân số của Alberta đã tăng gần 20.000 người vào quý thứ ba năm 2017, theo báo cáo nhân khẩu học của Thống kê Canada.

Ước tính nhân khẩu học theo quý của cơ quan từ tháng 7 đến tháng 9 cho biết dân số của Alberta đã tăng lên 19.905 – một bước nhảy 0.5% – đưa tổng dân số lên 4.306.039 người.

Điều đó so sánh với sự gia tăng dân số trong quý thứ ba năm ngoái của 14.400 người.

Nhà kinh tế học của Đại học Calgary, Trevor Tombe chia sẻ rằng đó là sự tăng trưởng nhanh nhất cho Alberta từ cuối năm 2014.

Sự gia tăng ở Alberta chiếm gần như bằng nhau đối với những người mới nhập cư vào Canada – kể cả những người không phải là thường trú và người nhập cư – và có sự khác biệt rõ rệt giữa việc sinh và tử.

Di cư quốc tế ròng đã bổ sung 10.362 người vào dân số Alberta.

Và 8.799 người đã được bổ sung thông qua tăng trưởng tự nhiên – kết quả của 15.013 trường hợp sinh đẻ và 6.214 trường hợp tử vong, theo một thông cáo của tỉnh.

Nhưng con số cũng chỉ ra rằng, sau tám quý trong một dòng chảy di cư giữa các nước, Alberta đã tăng 743 người từ các tỉnh khác.

“Khi nền kinh tế Alberta tiếp tục phục hồi, ít người dân Alberta đang chọn chuyển tới các tỉnh khác”, tỉnh này cho biết.

“Lần đầu tiên trong 10 quý, Alberta có nhiều người nhập cư ròng hơn British Columbia.”

So với cùng kỳ năm ngoái, số người Alberta ít di chuyển đến BC (6.376 so với 8,186), và nhiều cư dân BC di chuyển đến Alberta (6,272 so với 5,581).

Alberta cũng thu được 1.074 cư dân từ Saskatchewan và 701 từ Manitoba, theo tỉnh.

Trong số khoảng 70.000 người nhập cư đến Canada vào quý 3 năm nay, 12% cư trú tại Alberta.

Theo CBC