Đại Tây Dương Canada: Chương trình nhập cư mới cho sinh viên quốc tế

 

Đầu tuần này, các tỉnh của Đại Tây Dương tuyên bố sẽ tăng cường nỗ lực thu hút sinh viên quốc tế và giúp họ thiết lập sự nghiệp vĩnh viễn trong khu vực sau khi học tập! Sử dụng một chương trình thí điểm được phát triển bởi tỉnh Nova Scotia , tất cả bốn tỉnh Đại Tây Dương sẽ được giới thiệu các chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế với sự phát triển nghề nghiệp và khả năng sử dụng lao động. Các chương trình này sẽ cung cấp một cơ hội đáng kinh ngạc cho sinh viên quốc tế nghiêm túc về việc bắt đầu sự nghiệp ở Canada.

Theo thông báo của Bộ trưởng xuất nhập cảnh Ahmed Hussen , bốn tỉnh Atlantic, Newfoundland , New Brunswick , Nova Scotia , và Prince Edward Island (PEI) sẽ giới thiệu một chương trình cho một số sinh viên quốc tế muốn thiết lập sự nghiệp vĩnh viễn tại Canada sau khi học.

Chương trình này sẽ bổ sung Chương trình Thí điểm về Nhập cư Đại Tây Dương (AIPP) gần đây như là một phần của một sáng kiến ​​rộng hơn để thu hút nhiều người nhập cư đến khu vực Đại Tây Dương.

Vùng Đại Tây Dương của Canada nằm trên bờ biển phía đông của đất nước, với tất cả các tỉnh giáp với Đại Tây Dương. Vùng này được biết đến với vẻ đẹp biển của nó, nhưng nền kinh tế chậm hơn và các quần đảo nhỏ hơn đôi khi làm cho vùng này thu hút được nhiều người nhập cư hơn so với các thành phố lớn của Canada, như Toronto và Vancouver.

Chương trình thí điểm mới sẽ được mô phỏng theo một chương trình mới được giới thiệu ở tỉnh Nova Scotia, được gọi là Chương trình Học tập và Nghỉ học của Nova Scotia :

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ Ở LẠI CỦA NOVA SCOTIA

Được đưa ra vào tháng 9 năm 2017, chương trình Study and Stay của Nova Scotia hy vọng sẽ thu hút sinh viên quốc tế đến với tỉnh này. Các sinh viên quốc tế này được cung cấp các nguồn lực bổ sung trong quá trình học tập của mình để họ nhận được sự giáo dục, đào tạo nghề nghiệp và các mối liên kết chuyên nghiệp cần thiết để thành lập sự nghiệp thành công trong tỉnh sau khi tốt nghiệp.

Các ứng viên quan tâm đơn giản chỉ phải nộp đơn cho tỉnh vào khoảng thời gian họ đang nộp đơn để bắt đầu học tập ở Nova Scotia. Nếu họ được chấp nhận tham gia vào chương trình, họ sẽ nhận được một số cơ hội đặc biệt sẽ giúp thúc đẩy sự thành công của sự nghiệp tương lai của họ:

Tư vấn việc làm một-đối với một Điều phối viên Duy trì Giảng dạy EduNova

Tạo cơ hội kết nối với các chuyên gia từ khắp tỉnh

Khóa tu năm với chương trình xây dựng kết nối và chuẩn bị cho việc làm trong tương lai

Hoàn thành chương trình bố trí việc làm để có được kinh nghiệm làm việc có giá trị

Những cơ hội này sẽ đem lại cho Học sinh và Học sinh Quốc tế một lợi thế đáng kể khi tìm kiếm việc làm ở Canada sau khi tốt nghiệp. Chương trình này dành cho sinh viên quốc tế là công dân của Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines.

Khi sáng kiến ​​khu vực Đại Tây Dương mới được mô hình hoá sau Chương trình Học tập và Nghỉ dưỡng Nova Scotia, chúng ta có thể dự đoán được nhiều điểm tương đồng với những lợi ích được liệt kê ở trên. Tuy nhiên, khu vực Đại Tây Dương đã tuyên bố rằng cách bố trí chính xác của mỗi chương trình sẽ khác nhau một chút để đáp ứng nhu cầu riêng của mỗi tỉnh.