Đặt bát nước vào tủ lạnh mỗi ngày: Mẹo tiết kiệm điện không phải ai cũng biết