Dịch vụ Y tế Alberta không thể đáp ứng nhu cầu hiện tại

 

Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Y khoa của Alberta (HSAA), hiệp hội các chuyên gia y tế, cho biết dữ liệu của Cơ quan Dịch vụ Y tế Alberta (AHS) khẳng định rằng tỉnh này đang không có đủ nhân viên y tế và xe cứu thương.

alberta-health-services

Dịch vụ Y tế Alberta cho biết tỉnh này đang không có đủ nhân viên y tế và xe cứu thương

Mike Parker, chủ tịch của HSAA nói: “Hệ thống EMS của chúng tôi bị hỏng. “Không thể đối phó với những yêu cầu thường xuyên. Những hệ thống này thậm chí không thể đối mặt với tình trạng tuyết rơi vào tuần trước.”

“Các thành viên của chúng tôi đã nói với chúng tôi, và bất cứ ai khác lắng nghe, rằng vấn đề đã xảy ra trong một thời gian và chúng tôi đã không thấy bất kỳ cải tiến nào. Chúng tôi không có đủ xe cứu thương và chúng tôi không có đủ nhân viên y tế. “

“Bây giờ chúng tôi có các thống kê để sao lưu thông tin của chúng tôi.”

Theo Parker, dữ liệu Dịch vụ Y tế của Alberta chỉ ra mức tăng Alberta sau đây trong những năm 2012 và 2017:

  • Tăng 19,4% số lượng cuộc gọi
  • 12,7% dân số Alberta tăng (hơn 505.000 người được thêm vào)
  • Tăng 9 xe cứu thương trên toàn quốc (từ 319 lên 328)
  • Tăng 3,4% nhân viên y tế (16 vị trí mới)
  • Tăng 10,5% ngân sách cho dịch vụ tuyến tiền tuyến (từ 316 triệu đô la đến 349 triệu đô la, bù đắp bằng tỷ lệ lạm phát 7,7%)

Parker nói: “Chúng tôi cần nhiều tuyến tiền tuyến hơn nữa. “Kết quả là bệnh nhân đau khổ, các thành viên của chúng tôi đang đau khổ và đấu tranh để cung cấp mức độ chăm sóc mà người dân Alberta cần và xứng đáng. Chúng ta đang thất bại. “

Parkers cho biết các nhân viên y tế phải đối mặt với khối lượng công việc tăng lên mà không có thời gian giữa các cuộc gọi và việc làm thêm giờ từ 2-3 giờ đã trở nên phổ biến đối với các nhân viên đã làm việc 12 tiếng đồng hồ.

Parker nói rằng cần phải có thêm 50 xe cứu thương trên phạm vi toàn tỉnh để đưa hệ thống EMS đến mức tối thiểu có thể giải quyết được lượng cuộc gọi hiện tại.

“Đây là 10 năm thất bại của Dịch vụ Y tế Alberta để duy trì mức độ dịch vụ. Sự thất bại của các chính phủ liên tục để duy trì nguồn tài chính cho EMS và chăm sóc y tế tuyến đầu trên khắp tỉnh này. “

Darren Sandbeck, Giám đốc cấp cao và Giám Đốc Điều hành của AHS, xác nhận các quan chức AHS nhận thức được thống kê và tiếp tục theo dõi tăng trưởng dân số và số lượng cuộc gọi.

Sandbeck nói rằng đã có những cuộc thảo luận về việc phân bổ các nguồn lực mới, nhưng thêm các nhân viên y tế và xe cứu thương đòi hỏi phải có sẵn trong ngân sách. Khi có cơ hội trình bày, chúng tôi sẽ bổ sung các nguồn lực đó. “

Trong khi chờ đợi, Sandbeck yêu cầu người dân Alberta sử dụng EMS một cách thích hợp.

Nguồn ctvnews, /03/2018

 Calgary Viet News