Gạo ɾaпg: Phươпg pháp vệ siпh đườпg ɾᴜột và làm thoп bụпg