Giấy tờ bảo lãnh bố mẹ sang định cư Canada từ phía Việt Nam cần những gì?

 

Người thân của người mang quốc tịch hoặc thường trú nhân Canada có thể xin visa định cư Canada theo diện bào lãnh gia đình. Họ có thể sinh sống, học tập, làm việc tại Canada nếu họ trở thành thường trú nhân. Vậy PR cho bố mẹ sang định cư ở Canada cần những giấy tờ gì?

Nếu bạn muốn bảo lãnh cha mẹ đến Canada với tư cách thường trú nhân thì bạn phải:

-Hỗ trợ tài chính cho họ khi đến Canada

-Đảm bảo họ không cần hỗ trợ xã hội từ Chính phủ

-Chứng minh đủ tài chính để đáp ứng các nhu cầu cần thiết của bản thân cũng như người được bảo lãnh

 

Một số giấy tờ mà bố, mẹ cần phải chuẩn bị:

-Giấy khai sinh của bố mẹ cấp tại VN (sao y + dịch)

-Passport của bố mẹ (sao y những trang có xuất nhập cảnh + 2 trang đầu của passport)

-Giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ (sao y + dịch)

-Mẫu LLTP số 2 của cả bố và mẹ (sao y + dịch)

Luật LLTP ko có ghi thời gian hết hạn của LLTP. Trong đó chỉ nêu tùy tính chất công việc, như xin con nuôi, xin bỏ, thôi quốc tịch,etc. Còn theo LSQ Mỹ thì thời hạn là 1 năm. Nhưng theo thông thường truyền tai thì tốt nhất là trong vòng 6 tháng cho an toàn.