Hỗ trợ về nhà ở cho thuê tại tỉnh bang British Columbia

Theo những hứa hẹn ban đầu, Chính phủ tỉnh bang BC đã khởi động lực lượng đặc nhiệm chuyên trách xử lý về vấn đề nhà ở cho thuê. Nhiệm vụ này sẽ do Spencer Chandra Herbert (thành viên Quốc hội Lập pháp (MLA) Vancouver-West End) đảm nhận. Chandra Herbert nói: “Nhà ở là nền tảng để có một cuộc sống tốt đẹp không chỉ cho những người thuê nhà mà còn cho cả chủ nhà cung cấp dài hạn nhà ở đó. Tuy nhiên khi họ cần sự giúp đỡ về vấn đề nhà ở cho thuê, họ đã không nhận được nó. “Khi họ cần giúp đỡ để đối mặt với một vụ trục xuất bất hợp pháp, họ đã không nhận được nó. Khi họ cần được giúp đỡ để đối phó với những người không tuân theo các quy tắc và có khả năng làm hư hỏng căn hộ của họ, họ không cảm thấy tự tin rằng chính phủ sẽ phản hồi lại”. Nhóm đặc nhiệm, bao gồm cả Adam Olsen của Đảng Green và Ronna-Rae Leonard của NDP, sẽ báo cáo với Thủ tướng John Horgan và Bộ trưởng Bộ Gia cư Selina Robinson vào mùa thu. Nhiệm vụ này xem xét một loạt các vấn đề bao gồm tái phân vùng, cải tạo lại, luật thuê nhà và các vấn đề khác cho cả chủ nhà và người thuê. Thủ tướng Horgan nói. “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi tìm thấy sự cân bằng đúng đắn.” “Đây là một chủ đích trực tiếp để cố gắng tìm kiếm sự bảo đảm về quyền sở hữu đối với những người muốn ở trong nhà của họ và cung cấp mức độ thoải mái cho những người đang đưa tài sản của họ vào thị trường nhà ở mà họ sẽ không cũng bỏ lại sau. ” Theo Chandra Herbert, hiện có 1,5 triệu người thuê trong tỉnh. Có rất nhiều cộng đồng, bao gồm Victoria, Kelowna và Metro Vancouver hầu như không có chỗ trống cho thuê. Giá cố phiếu thuê nhà cũng tăng lên cùng với số lượng khiếu nại đối với các chủ nhà khi thực hiện đổi mới căn hộ chỉ để giúp họ có thể tăng tiền thuê. NDP đã hứa hẹn một khoản trợ cấp cho người thuê nhà hàng năm là $400. Chính phủ BC vẫn chưa thực hiện trợ cấp, nhưng đã hứa sẽ làm như vậy trước khi kết thúc nhiệm kỳ của thủ tướng Horgan. Vào tháng 10 năm ngoái, chính phủ đã ban hành luật để làm cho người thuê dễ dàng lấy tiền ký quỹ trở lại. Các quy định mới đã tăng hình phạt đối với chủ nhà tận dụng thị trường cho thuê mà gần như không có chỗ trống tại nhiều trung tâm đô thị. Luật pháp đã kìm hãm lỗ hổng về việc cho phép các chủ nhà tăng tiền thuê sau khi người thuê ký hợp đồng thuê nhà ngắn hạn.