Kế hoạch nhập cư mới cho công nhân lành nghề ở Quebec, Canada

Quebec City

Quebec City

Tỉnh Quebec gần đây đã đưa ra một kế hoạch nhập cư mới để thu hút người nhập cư với sự khởi đầu của năm 2018. Kế hoạch kết hợp các loại nhập cư khác nhau. Tuy nhiên, công nhân có tay nghề có lý do để vui mừng khi họ đứng đầu danh sách, nơi như các loại khác như người tị nạn, đoàn tụ gia đình và doanh nhân sẽ làm theo. Lần này, chính phủ Quebec đã ưu tiên cho khu vực công nhân lành nghề nhập cư.

Chính sách nhập cư mới này được kỳ vọng bởi hầu hết những người nộp đơn liên tục theo dõi Chương trình Công nhân Kỹ năng Quebec hoặc QSWP. Kế hoạch nhập cư Quebec năm 2018 hứa hẹn các dự án mới cho người nhập cư và công nhân lành nghề.

Kế hoạch nhập cư mới 2018 – Quebec

Không có liên kết để thể hiện dòng đầu vào cho quá trình nhập cư ở Quebec, tỉnh này hiện đang lên kế hoạch khởi động một chương trình tương tự như hệ thống nhập cảnh liên bang. Các chương trình nhập cư ở hầu hết các tỉnh khác của Canada được kết nối với dòng nhập cảnh rõ ràng. Nhưng Quebec không có các chương trình như vậy liên quan đến quá trình nhập cư. Những thay đổi sẽ được thực hiện trong kế hoạch nhập cư và các hệ thống, chẳng hạn như mục nhập rõ ràng, có thể được đưa vào kế hoạch gần đây. Tuy nhiên, không có thông tin chi tiết từ tỉnh liên quan đến kế hoạch nhập cư mới này và các chức năng của nó. Chương trình vẫn còn trong gói kết luận mặc dù nhiều người nhập cư mong muốn nó với dự đoán.

Thanh pho Montreal

Thành phố Montreal

Có hai giai đoạn chủ yếu trong kế hoạch nhập cư mới này.

– Một số lượng cụ thể của ứng viên được chọn cho Quebec Selection Certificate của tỉnh – Thường trú nhân vắng mặt do một số người nộp đơn nhất định.

Chứng chỉ Tuyển chọn Quebec được cấp cho các ứng viên của chính phủ nếu họ được cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn thông qua Chương trình Công nhân Kỹ năng Quebec. Những ứng cử viên như vậy có đủ điều kiện để gửi đơn xin cấp thị thực thường trú cho chính phủ liên bang hoặc IRCC.

Dựa vào kế hoạch nhập cư gần đây ở Quebec, nhân viên có tay nghề sẽ đứng đầu danh sách rút gọn và họ sẽ được mời chào những người thường trú tại Quebec. Theo kế hoạch nhập cư mới, năm nay sẽ có 29.000 Giấy chứng nhận Tuyển chọn CSQ hoặc Quebec cho người lao động có tay nghề.

Nhóm công nhân lành nghề có hai dòng cơ bản như sau.

– Quebec chương trình kinh nghiệm – Chương trình công nhân lành nghề thường xuyên

Chính quyền Quebec đã thông báo chính thức về việc 5000 đơn xin mới sẽ được chấp nhận thông qua chương trình công nhân lành nghề thông thường của tỉnh Quebec.

Chương trình nhập cư kinh doanh là một kế hoạch nhập cư do tỉnh Quebec thiết lập. Trong chương trình này giấy chứng nhận sẽ được cấp cho tự làm chủ, các doanh nhân, các nhà đầu tư vv. Giả định rằng chính phủ Quebec sẽ cấp 4000-6000 giấy chứng nhận theo chương trình này vào năm 2018.

Với tất cả các kế hoạch đang được tiến hành, chính phủ đã ban hành không có ngày cụ thể để thực hiện các kế hoạch nhập cư mới. Hầu hết các ứng viên đang hy vọng sự phát triển và mong đợi kết quả vào quý I năm 2018.