Làm thế nào để nộp đơn xin nhập cư vào Ontario?

 

Lập kế hoạch di dân đến Ontario? Nếu có, bạn có biết nếu bạn đủ điều kiện di dân ở đó hay không? Hoặc bạn có biết làm thế nào để xin thị thực? Bạn phải có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi này, đặc biệt là khi bạn đi du lịch đến Ontario lần đầu tiên.

Nhập cư vào bất kỳ nước nào là một quá trình dài và tẻ nhạt, nhưng với hướng dẫn và tài liệu thích hợp, bạn có thể vượt qua nó lần đầu tiên. Trong bài này, tôi sẽ thảo luận làm thế nào bạn có thể di cư đến Ontario.

Đủ tiêu chuẩn

Có những quy tắc và quy định nhất định mà bạn cần tuân theo nếu bạn muốn di dân đến Ontario. Giống như tất cả các nước khác, bạn phải khám sức khoẻ và vượt qua kỳ kiểm tra trước khi bạn có thị thực nhập cư.

Giả sử bạn có một tình trạng bệnh lý có thể ảnh hưởng đến những người khác ở Ontario. Điều này có thể gây ra sự cố cho bạn. Bạn có thể không có khả năng nhập cư vào Ontario nếu bạn là người nhiễm HIV, có bệnh lao, nghiện ma túy, hoặc có thể vẫn tham gia vào một số hoạt động phạm tội.

Làm thế nào để nộp?

Làm thế nào bạn có thể nộp đơn xin nhập cư vào Ontario tùy thuộc vào loại nhập cư mà bạn đang cân nhắc. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của IRCC. Họ sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn đầy đủ về cách nộp đơn và nơi nộp đơn.

Hãy chắc chắn rằng bạn phải trả một khoản phí cho mỗi ứng dụng bạn thực hiện. Và nếu đơn bị từ chối, bạn sẽ không được hoàn lại tiền.

Bạn có thể gọi văn phòng IRCC và yêu cầu trợ giúp. Họ sẽ hướng dẫn bạn qua toàn bộ quá trình. Nếu bạn sống ở Canada, hãy gọi 18882422100 ngay bây giờ và tìm sự giúp đỡ từ trung tâm dịch vụ IRCC. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một số hỗ trợ từ cơ quan định cư, hãy tìm địa điểm gần nhất với bạn.