Thời gian xử lý đơn xin nhập cư của Canada mất bao lâu?

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất được yêu cầu bởi những người nhập cư Canada có tiềm năng là “Nó sẽ mất bao lâu? Đơn xin nhập cư của tôi sẽ được xử lý bao lâu? “Chúng tôi gom lại tất cả thông tin bạn cần về thời gian nhập cư. Hãy đọc dưới đây!

THỜI GIAN XỬ LÝ NHẬP CẢNH CANADA

Người nộp đơn cho bất cứ loại thị thực hoặc giấy phép nào cho Canada phải tính đến thời gian xử lý trung bình khi tính toán thời gian để họ nghe lại đơn đăng ký của họ.

Xin lưu ý rằng thời gian xử lý không bao gồm thời gian để gửi một biểu hiện quan tâm và nhận Thư mời nộp đơn , để chuẩn bị các tài liệu, nộp đơn đăng ký hoặc gửi thư thông báo cho thị thực, giấy phép, thẻ trạng thái, v.v …

ĐIỀU GÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIAN XỬ LÝ CỦA TÔI?

Có một vài yếu tố sẽ ảnh hưởng đến thời gian xử lý đơn của bạn:

Quốc gia cư trú: Một số thời gian xử lý IRCC khác nhau tùy thuộc vào quốc gia cư trú của một người. Trước tháng 12 năm 2015, thời gian xử lý cho các dịch vụ khác nhau sẽ được hiển thị theo văn phòng thị thực. Điều này là bởi vì các đơn xin cấp thị thực và tạm trú, thị thực và giấy phép đã được cơ quan thị thực gần nhất xử lý.

Hôm nay các ứng dụng được di chuyển xung quanh mạng lưới các văn phòng cấp thị thực toàn cầu để làm cho chế biến càng hiệu quả càng tốt, do đó đơn của bạn có thể không nhất thiết phải được xử lý tại văn phòng cấp thị thực gần nhất với bạn, mà là tại văn phòng được thiết kế tốt nhất để xử lý đơn của bạn một cách hiệu quả.

Loại đơn: Thời gian xử lý đối với các loại thị thực và giấy phép cũng khác nhau. Loại ứng dụng, cũng như số lượng ứng viên hiện đang được xử lý trong thể loại đó, có thể ảnh hưởng đến thời gian xử lý. Nếu một chương trình nhận được nhiều ứng dụng hơn dự kiến, thì có thể mất nhiều thời gian để xử lý.

Hoàn thành: Nếu một đơn không đầy đủ, IRCC có thể từ chối toàn bộ ứng viên, hoặc họ có thể yêu cầu thêm thông tin có thể gây ra sự chậm trễ đáng kể cho việc xử lý.

THỜI GIAN XỬ LÝ TRUNG BÌNH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ

Dưới đây, chúng tôi đi qua một số luồng phổ biến nhất và khoảng thời gian xử lý gần đúng. Điều quan trọng cần nhớ là thời gian xử lý không thể được đảm bảo và chỉ là ước tính. Những lần sau được dựa trên thời gian xử lý trung bình của IRCC như đã nêu vào ngày 4 tháng 1 năm 2018.

Xin lưu ý rằng đôi khi thời gian xử lý tùy thuộc vào việc đơn đã được nộp bằng điện tử bằng thủ tục trực tuyến hoặc bằng bản thảo thông qua thủ tục dựa trên giấy. Thời gian xử lý được phác thảo dưới đây nêu rõ nếu chúng khác nhau giữa các ứng dụng trực tuyến so với giấy.