Trưởng văn phòng IOM tại Tp.HCM đã tới tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc của các trường trung học tại Tp.HCM

Vào ngày 12/01/2018, ông Mark Brown – Trưởng văn phòng IOM tại Tp.HCM đã tới tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc của các trường trung học ở Tp.HCM.

Ông Mark Brown đã phát biểu về chủ đề “Khả năng thích ứng trong thế giới toàn cầu hóa”. Ông cho biết rằng quá trình toàn cầu hóa mang lại nhiều lợi ích, nhưng mặt khác, khả năng thích ứng đối với những bất cập của quá trình này vẫn còn hạn chế. Ông đề cập tới sự thù ghét đối với toàn cầu hóa xét trên phương diện chính trị xuất phát từ những người nghèo, những nhóm người dễ bị tổn thương, và những người chịu thiệt thòi gây ra bởi những thay đổi về kinh tế.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs), đây là những mục tiêu có tầm quan trọng tương đương với nhiệm vụ giảm nghèo được đưa ra khi Liên hợp quốc mới thành lập. Cuối cùng, ông hi vọng các đại biểu MUN với những cuộc tranh luận hữu ích, mang tính xây dựng cao sẽ đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề mà thế giới hiện đang phải đối mặt.

AISMUN 2018 do trường Quốc tế Mỹ (American International School – http://www.ais.edu.vn) tổ chức và có sự tham dự của học sinh từ 6 trường quốc khác:
Trường Quốc tế ABC (ABC International School – http://theabcis.com/2014);
Trường Quốc tế Úc (Australian International School – http://www.aisvietnam.com);
Trường Quốc tế Canada (CIS – The Canadian International School Vietnam- http://www.cis.edu.vn);
Trường Quốc tế Châu Âu (European International School Ho Chi Minh City – http://eishcmc.com);
Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (International School Ho Chi Minh City (official) – https://www.ishcmc.com);
và Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (Saigon South International School – https://www.ssis.edu.vn);