Từ ngày 19/03/18 IRCC Gửi thư mời nộp bảo lãnh Ông Bà, Cha Mẹ

Bắt đầu từ ngày 19/3, Bộ Di trú, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) đã bắt đầu gửi thư mời bảo lãnh ông bà cha mẹ theo lựa chọn ngẫu nhiên trong số các đăng ký từ ngày 02/01 đến 01/02 vừa qua. Nếu nhận được thư mời, bạn sẽ có 60 ngày để nộp hồ sơ đầy đủ bào lãnh ông bà cha mẹ sang Canada.

Tu ngay 19/03/18 IRCC Gui thu moi nop bao lanh Ong Ba, Cha Me

Từ ngày 19/03/18 IRCC Gửi thư mời nộp bảo lãnh Ông Bà, Cha Mẹ

Thư mời sẽ gởi qua email, nên để không bị bỏ sót email, mọi người nên: – Kiểm tra email thường xuyên – Kiếm tra hộp thư spam hoặc junk mail

Hoặc mọi người có thể kiểm tra xem hồ sơ cha mẹ ông bà mình có được chọn không bằng cách vào link này thực hiện theo các bước hướng dẫn để tìm theo Confirmation Number. Nếu thấy số hồ sơ của mình thì nghĩa là bạn đã được chọn, còn không thấy nghĩa là không được chọn.

Nếu quên mã số hồ sơ thì bạn có thể gui yêu cầu theo form tại đây

Nếu IRCC không nhận đủ 10,000 hồ sơ đợt đầu, họ sẽ tiếp tục mở đợt 2 cho đủ 10,000 hồ sơ. Còn sau đó, nếu bạn vẫn chưa gửi biểu mẫu bảo lãnh này, bạn sẽ có cơ hội để bảo trợ cha mẹ và ông bà của mình một lần nữa vào năm 2019.